OK! Dette er annen gang jeg forsøker meg på å kommentere basisseminaret den 10. oktober. Satt og skrev masse en lang stund for deretter å framlegge det. Det ble ikke akseptert, og en halv times arbeide gikk rett i .....
Av og til skjer det ting i den digitale verden som jeg ikke helt begriper. Kjenner at motivasjonen for å skrive alt om igjen ikke er helt tilstede. Her kommer en kortversjon:

Det forelå et program med en målsetting. Vi nådde mange mål, men vi må jobbe systematisk videre med de samme tingene for virkelig å komme videre.

Det er godt vi har Rolf Erik. Han gjorde en fantastisk fin jobb og ble takket av Rolf the president.

Det er godt vi har Rolf S. Han la til rette teknisk.

Det ble et fint seminar, og det ga flere tilbakemelding på. Det er godt vi har hverandre.

In Harmony Petter S.