Litt sparsomt frammøte til å begynne med, men etterhvert ble det flere. Jeg synes ikke det er for mye forlangt at de som ikke kan stille tar seg tid til å sende en sms til meg og gi beskjed. Slikt tar ikke mye tid, og det gjør det lettere for meg å forberede øvelsen. Her finnes det hederlige unntak, la det være sagt.

Vi forberedte oss på "Folk i gata"-festivalen ved bl.a. å gå ganske nøye gjennom "Breakin' up is hard to do". Baryene slet litt og oppfordres til å titte litt på denne låta. Alle må sjekke at de kan sine stemmer. Frammøte ved "American Way" i Storgata kl. 13.45 lørdag 6.juni.

Ellers jobba vi med "Kokomo" igjen. De tre første sidene begynner å sitte, men her er det en del hjemmelekser å gjøre i sommerferien. Denne låta skal vi bare få til!

For to øvelser siden viste Egil meg en artikkel i "The Harmonizer" fra januar/februar 2008. Den står på side 14 og heter "10 tips to get your quartet to the next level." Artikkelen er skrevet av Mark Hale som er dirigent i "Masters of Harmony" og lead i "Michigan jake". Ingen smågutt med andre ord. Denne artikkelen gjorde inntrykk på meg, den er svært matnyttig også, og vi skal bruke den.
Første skritt er å bli klar over hvem vi er. Kan vi definere oss selv? Hvem er vi og hva rår vi over av positiv kompetanse og "personlighet" som vi bør være klar over og bringe videre? Hva er vi flinke på? Hva setter publikum pris på ved vår framtreden? Les artikkelen og snakk med folk som har hørt oss. Vi får anledning til å snakke om dette på neste øvelse og også på avslutningen hos Frank.

Leverte ellers to skriftlige forslag til styret. Det ene gikk på innkjøp av videokamera, det andre gjaldt utenlands-/jublieumstur i 2010. Gjerne til Irland/Dublin.

In Harmony Petter S.