Flere av de som møtte opp 12.mai stiller på øvelsene! Vi jobbet spesielt med "Daddy sang Bass" og "Kokomo" denne gangen. Jeg la vekt på å lytte ut stemmene sammen i svært langsomt tempo slik at vi hørte at klangene satt. Nyttig!

Egil har begynt som bass. Jeg regner med at han på sedvanlig måte bruker øvings-CD-ene!

In Harmony Petter S.